Hakkımızda

Paradoks SineFelsefe, 2008 yılında online yayın olarak Metin Gönen tarafından Paradoks Film Akademi ve Paradoks Film Prodüksiyon ile birlikte kuruldu.

Paradoks SineFelsefe, sanatın bir düşünce biçimi olduğundan yola çıkarak, sinemayı bir sanat olarak ele alıp, filmleri kendi sinematografik operasyonlarıyla özgün sine-fikirler yaratarak düşündüğü prensibiyle değerlendirmektedir.

Dergi, filmleri, sanatın evrenselliği ve zaman dışı sonsuz varoluşu çerçevesinde eserlerle birlikte düşünme çalışması olarak ele almaktadır.

Bu çerçevede…

Paradoks SineFelsefe, hem sinemanın başyapıtlarının, dünya sinema tarihinin sevilen filmlerinin sine-felsefi değerlendirmelerle aktüalize edildiği, hem de günümüzde öne çıkan eserlerin zaman dışı sine-analizleriyle belirlediği yayın politikasıyla 7. sanatın küresel devinimi içindedir.

Paradoks SineFelsefe 

Düşünen Dergi


Paradoks SineFelsefe‘de yayınlanan yazıların tamamı ya da herhangi bir bölümü hiç bir biçimde elektronik ve basılı ortamlarda izinsiz kullanılamaz.


Metin Gönen
Metin Gönen
metingonen@paradoksdergi.com