Hakkımızda

Metin Gönen
Metin Gönen

Paradoks SineFelsefe, 2009 yılında online yayın olarak felsefeci, sinemacı, yazar Metin Gönen tarafından Paradoks Film Akademi ve Paradoks Film Prodüksiyon ile birlikte kuruldu.

Paradoks SineFelsefe, sanatın bir düşünce biçimi olduğundan yola çıkarak, sinemayı bir sanat olarak ele alıp, filmleri kendi sinematografik operasyonlarıyla özgün sine-fikirler yaratarak düşündüğü prensibiyle değerlendirmektedir.

Dergi, filmleri, sanatın evrenselliği ve zaman dışı sonsuz varoluşu çerçevesinde eserlerle birlikte düşünme çalışması olarak ele almaktadır.

Bu çerçevede…

Paradoks SineFelsefe, hem sinemanın başyapıtlarının, dünya sinema tarihinin sevilen filmlerinin sine-felsefi değerlendirmelerle aktüalize edildiği, hem de günümüzde öne çıkan eserlerin zaman dışı sine-analizleriyle belirlediği evrensel yayın politikasıyla 7. sanatın yaratıcı enerjisi ve küresel devinimi içindedir.

Paradoks SineFelsefe Düşünen Dergi


Paradoks SineFelsefe‘de yayınlanan özgün makalelerin ve yazıların tamamı ya da herhangi bir bölümü hiç bir biçimde elektronik ve basılı ortamlarda izinsiz kullanılamaz.


Metin Gönen
Metin Gönen
Kurucu – Yayın Yönetmeni
metingonen@paradoksdergi.com