Paradoks Sine-Felsefe Seminerleri 2013 Yaz Dönemi Başlıyor

Sinemayla hangi düzeyde olursa olsun ilgilenmenin, sinema yazarı olmanın, senaryo yazmanın, film çekmenin yolu öncelikle dikkatli bir seyirci olarak film seyretmekten ve örnek-öğretici filmlerin kendi özgün sinema diliyle nasıl düşündüğünü incelemekten geçiyor. Fransız Sinematek’inin kurucularından Henri Langlois, Paris’teki dünyaca ünlü profesyonel sinema okulu Femis, teknisyen yetiştirir; ama sinemanın örnek ve öğretici filmlerini seyirciyle buluşturan Sinematek’ten düşünen sinemacı ve yönetmen çıkar, der.

Paris Sinematek’inin ilk sıralarını işgal ederek düzenli film seyreden ve bu filmleri tutkuyla tartışarak, değerlendirerek yazı yazan Jean-Luc Godard, Fronçois Truffaut gibi bir grup genç Longlois’nın programını çarpıcı bir biçimde yaşama geçirirler. Hem sinemanın tüm dünyada sanat olarak algılanışını belirleyen dergileri Cahiers du Cinéma’da yayınladıkları teorik çalışmaları, hem de bu çalışmaları doğrultusunda yaptıkları ve Yeni Dalga adıyla radikal bir estetik akıma yol açan özgün filmleriyle sinema sanatına yeni bir soluk getirirler.

Bu yaratıcı Fransız Sinematek’inin geleneğinden yürüyen Paradoks Akademi’nin özgün-temel atölyesi Sine-Felsefe,Film Analizi ve Filmlerle Felsefe, sinemayı hem bir sanat olarak ele alıp filmlerin kendi özgün sinematografik operasyonları, kendi sinema diliyle nasıl düşündüğünü incelemektedir. Hem de bu film analizlerini, “filmlerle birlikte” düşünme çalışması olarak felsefenin aydınlatıcı kavramsallığıyla derinleştirmektedir.

Türkiye’de 2007 yılından beri Metin Gönen tarafından düzenli olarak yapılan Sine-Felsefe Seminerleri, bu sene yaz dönemi olarak klasiklere ağırlık verecektir. Sinema tarihinin başyapıtlarıyla günümüzün yakıcı konularını ele alıp, düşünecektir. 26 Mayıs 2013 Pazar günü saat, 15.00-18.00 arası yapılacak ilk seminerde, usta yönetmen Fritz Lang’ın, sinemanın tüm tarihini ve Hollywood’u etkilemiş, bilim-kurgu ve fantastik film türlerinin geleceğini belirlemiş sıra dışı filmi olan Metropolis (1927) ele alınacaktır. Filmin kendi sine-fikirleri özgünlüğünde düşündüğü konular saptanıp, değerlendirilecek ve bu konular belli felsefe metinlerinin kavramsal ışığında derinleştirilecektir.

Sine-Felsefe Seminerleri’inde bir gelenek haline geldiği gibi,  her hafta yeni bir film ile yeni bir konu işlenecektir. İsteyen istediği hafta, istediği film ve felsefi konuya tek tek katılabilir. Her hafta üzerinde çalışılacak yeni filmler önceden Paradoks Akademi ve Paradoks SineFelsefe Dergi sitelerinden öğrenilebilir.

Sine-Felsefe Seminerleri geleneksel çalışma tarzında olduğu gibi, yine seminer öncesi film gösterimi yapılmayacak, doğrudan film üzerinde somut ve fikirsel bir bütünlük içinde eğitmen tarafından çalışılacaktır. Bu nedenle, her hafta üzerinde çalışılacak filmin önceden seyredilmiş olması, katılımcılar açısından yararlıdır.

 

PARADOKS FİLM AKADEMİ 

Sine-Felsefe Seminerleri[1

Film Analizi ve Filmlerle Felsefe

Eğitmen: Metin Gönen

Metin Gönen’in hazırlayıp sunduğu Sine-Felsefe Seminerleri, sinemayı hem bir sanat olarak ele alıp filmleri kendi özgün sinematografik operasyonları içinde nasıl yapıldığını inceliyor; hem de bu film analizlerini “eserlerle birlikte düşünme” çalışması olarak felsefenin aydınlatıcı kavramsallığıyla yapıyor. Sinemanın duyarlılığına felsefenin mantıksal kesinliğini, felsefenin akılcılığına da filmlerin heyecanını katıyor.

Sine-Felsefe, bir yandan, sinema tarihinin başyapıtlarını bir Sinematek misyonuyla güncelleyip, sinema sanatını Akademik ciddiyetle yapılan özgün analizlerle öğretiyor. Bir yandan da, Platon, Aristoteles, Rousseau, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, Lacan, Deleuze, Foucault, Ranciere, Badiou… gibi önemli filozofları, filmler ve yazılı metinlerle ele alıp “birlikte düşünmeyi”, argümanlı fikir geliştirmeyi öğretiyor.

Sinemanın iyi yapılmış örnek filmlerinin ve felsefenin önemli metinlerinin karşılaşmasının yaratıcı senteziyle özne, vücut, tutku, arzu, aşk, dostluk, yaşamın anlamı, ölüm, özgürlük, adalet, iş, çalışma, angajman, demokrasi, politika, psikoloji, psikanaliz, doğa, uygarlık, sanat, ekoloji… gibi insan ve toplum yaşamının temel alanlarını, çağımızın güncel sorunları ve özgün fikir çalışmaları üzerinde düşünüyor.

Amaç

Somut olarak, filmlerin kendi dramatik yapısı ve sinema diliyle ne anlattığını, hangi sinematografik operasyonlarla ne tür sine-fikirler sunduğunu kavramaya çalışmak. Bir düşünen-seyirci konumunda felsefi metinlerin ve kavramların netliğiyle filmlerden fikir üreten sanat eseri olarak nasıl söz edilebileceğini görmektir.

Sinemanın bir duyulur (estetik) düşünce biçimi olarak sinematografik özelliklerini filmlerin somutunda irdelemek; bir filmin sinemasal olarak nasıl düşündüğünü görmek ve bir filmle “birlikte” temel felsefi metinlerin senteziyle nasıl fikir geliştirileceğini öğrenmektir.

Filmler karşısında estetik duyarlılığı ve düşünce kapasitesini harekete geçirmek. Filmlerin somut sinemasal çerçevesi ve estetik etkileri içinde felsefi kavramların yardımıyla akıl yürütebilmeyi, geliştirilen fikirleri argümanlarla temellendirebilmeyi ve başkalarıyla ikna temelinde paylaşmaya yönelik sunabilme metodolojisini öğrenmektir.

Kendi bilinç sınırlarının dışına çıkabilen bir düşünen-seyirciler pratiği, bir demokrasi okulu deneyimi olarak, bu “filmlerle felsefe” çalışmasıyla eğlenceli  bir düşünce serüveni ve öznel-fikirsel bir ihtilal süreci yaşamak…

Çalışma Yöntemi

Öncelikle filmleri, bir sanat eseri olarak sundukları sinematografik çerçeve ve fikirsel perspektif içinde tarafsız ele almaktır.

Aklı, bilinci ve temel felsefi kavramları harekete geçirerek filmde gördüklerimizi, işittiklerimizi, hissettiklerimizi felsefi metinler ve sorgulamalar yardımıyla düşünmek; filmin kendi maddi varlığı ve kendi özgün operasyonlarıyla bu düşüncelerin sağlamasını yapmaktır.

Bir film yaparken, bir felsefe metni yazarken ya da bir filmi seyrederken, bir kitabı okurken aynı zihinsel ve duyusal yetiler işlev gördüğünden, herkes potansiyel olarak bir başka insan zekâsının ve duyarlılığının yarattıklarını kavrama ve değerlendirme yetisine sahiptir prensibiyle duyuları, zekâyı, dili özgürce kullanarak saptamak, tanımlamak, argümanlı düşünmek, fikirleri paylaşmaktır.

Paradoks Film Akademi  (www.paradoksakademi.com)

Paradoks SineFelsefe Dergi (www.paradoksdergi.com)

“Hepimiz Sinemacıyız”

Her hafta farklı bir film ve farklı bir konunun işlendiği seanslar herkese açıktır. İsteyen istediği hafta, istediği seansa katılabilir.

Seminer, film üzerinden çalışma şeklinde yapılmaktadır. Filmin önceden izlenilmiş olmasında yarar vardır.

Hangi hafta hangi filmin ve konunun işlendiğini öğrenmek için web sitemizi ya da facebook grubumuzu takip etmek yeterlidir.

Tarih: 26 Mayıs 2013

Saat: 15.00-18.00

Yer: İstanbul Kadıköy Lisesi

Moda Cad. Hacı İzzet Sok. No: 7 Moda Kadıköy İstanbul.

Bilgi: info@paradoksakademi.com

www.paradoksakademi.com

www.paradoksdergi.com

Tel: 0216 347 35 50

[1] Sine-Felsefe, Film Analizi ve Filmlerle Felsefe Atölyeleri, Fransa’da Katolik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnsan Eğitimi (Formation Humaine) Bölümü’nde, Metin Gönen tarafından konsepsiyonu tasarlanmış ve son sınıf öğrencilerine diploma öncesi zorunlu ders olarak 2002-2006 yılları arasında uygulanmıştır.

Türkiye’de 2007-2008 İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ve İTÜ’de, Beyoğlu-Karşı-Sanat’ta; 2008-2009 Plato Film Okulu’nda bu çalışmaya devam edilmiştir.

2009 yılında, Metin Gönen tarafından Paradoks Film Akademi’nin kuruluşuyla, Sine-Felsefe çalışmaları, Paradoks Film Akademi’nin temel ve özgün bir atölyesi olarak kısaltılmış orijinal adı Sine-Felsefe (SineFelsefe) olarak her sene düzenli bir şekilde yapılır hale gelmiştir.