Çocuklarımıza Adalet Sözümüz Var

Çocukların haksız ve zamansız ölümleri, tüm kozmik akışı olağan yatağından çıkaran bir ilkesel şok yaratır.

İnsanı bir anda günlük yaşamın güvenli sıradanlığından ve doğalegoizminden şiddetle koparıp alır.

Yaşamları düşünsel ve mekânsal olarak kendisinin dışına çıkmaya çağırır.

Bu çağrı, gündelik akıntılara kapılan bir sürüklenmenin yerine, bakışın özgürleşeceği yerlere doğru aykırı adımlarla inatla yürümeye bir davettir.

Yaşam, bundan böyle bu topraklarda eskisi gibi sürüp gitmez, der.

Bu evrensel seslenişe kulak vermek ise, bir öznel ihtilali yapmak ve bu içsel yolculukta sadakatle yürümektir…

Bugün bakışlarımızın ve adımlarımızın özgürleşeceği yerler; Gezi’den Lice’ye, Okmeydanı’ndan Silvan’a özgürlük, eşitlik, adalet ve barış isteyen çocuklarımızın düşlerinin sağır bir devlet şiddetiyle parçalandığı sokaklardır.

Bugün adaletin gerçekleşeceği yerler; gencecik çocuklarının ölüsüne sarılarak her dilden ağıt yakan annelerin acılı yürekleri ve bu çocuk ölümleriyle her kesimden topyekün ayağa kalkan duyarlılıkların koşulsuz ortaklığıdır.

Bugün, her türlü iktidar hırslarına, talana, despotluğa, yasaklara ve devlet şiddetine inat, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, toplumsal huzurun ve ortak-yaşamların gerçekleşeceği yer; vucutları parçalanarak, umutları kanayarak yaşamdan ansızın ayrılan çocuklarımızın adalet isteyen seslerinin sonsuzluğa dek çınladığı bir ortak-insanlık vicdanıdır.

Oy sandığından ve ranttan başka bir şey görmeyen vucutların körlemesine bir itaatle uygun adımlarla yürümesi yerine…

Hepimiz, bu kabul edilmez çocuk ölümlerinin neden olduğu haksız-hukuksuz acıların şiddetiyle kendi sınırlarımızın ve ağırlaşan vücutlarımızın dşına fırlatıp atmalıyız kendimizi…

Suçluların yargılanması, yaşamdan zamansız ayrılan tüm çocuklarımızın ruhlarının huzura kavuşması için…

Çocuklarımızın adalet isteyen bu evrensel seslenişine kulak veren, duyguda, düşüncede ve tasarımlamada hepimizi ortak-insanlıkta buluşturan öznel-ihtilaller yapmalıyız.

Zira…

Bu çileli topraklarda,

O hiç büyümeyecek olan ölümsüz bakışlarıyla yüreklerimizin sıcaklığında,

Ve düşüncelerimizin sonsuzluğunda yaşayacak olan tüm çocuklarımıza,

Adalet sözümüz var!

11.03. 2014

Yazar: Metin GÖNEN