Gezi Ruhu ve Karanfiller

Gezi Demokrasisi ve karanfillerin birleştirici gücü, bir başka ortak yaşam fikrinin kamusal alanlarda tomurcuklanıp çiçeklenmesidir.

Gezi Ruhu ve karanfil, iktidarın parçalayıp bölen söyleminin ve yasal devlet şiddetinin karşısında bir ortak-vicdan birliği, bir ortak adalet duygusu, bir ortak-insanlık fikridir.

Gezi Demokrasisi’nin hiçbir biçimde bastırılamayan bu ortak öznel gücü, bir fikir etrafında filizlenen bir yaşamın evrensel seslenişinden gelmektedir. Anketlerin, İstatistiklerin, partilerin oy oranlarının, sosyal-etnik-mezhepsel otekileştirmelerin, demagogların ve medyanın bölüp parçalayan, ayrımcı, indirgeyici söylevlerinden değil.

Bir fikir, bir kolektif eyleme dönüştüğünde, tohuma su yürür ve yeni bir yaşam filizlenir. Eşitlik ve özgürlük fikirleriyle çiçeklenen bir ortak-yaşamın evrensel gücü önünde, parçalayıp-bölerek egemenlik kurmak isteyen hiçbir demagojik-despotik iktidar başarılı olamaz.

Bu nedenle iktidarın ve medyanın ötekiler-nefretine dayalı her türlü demagojik kışkırtması ve her yeni polis şiddetinin sonucu bu Gezi Ruhu, bu vicdan birliği, bu ortak-insanlık dayanışması, bu ortak-yaşam fikri daha güçlü, daha kararlı ve daha renkli bir şekilde bu topraklarda kök salmakta, dallanıp budaklanmakta, çiçek açmaktadır.

Her türlü ötekileştirici demagojiyle bölüp parçalayarak, hayali düşmanlar yaratarak yönetmeyi tercih eden baskıcı-yasakçı iktidarların icraatlarına inat; bu çılgın ve güzel topraklarda yeni bir ortak-insanlık hissi, yeni bir ortak-yaşam fikriyle vicdan birliğini gerçekleştiren eşitlikçi ve özgürlükçü bir demokratik-çoğulcu Türkiye doğmaktadır.

Bu ülke hepimizin, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin, eşit ve özgür tüm yurttaşların.

24 Haziran 2013