Filozoflar Park Meclislerinde 2. Hafta

12 Temmuz 2013 Cuma-Saat: 21.00-24.00 Kadıköy Yoğurtçu Parkı

Eğitmen: Metin Gönen 

Sinemanın duyarlılığı ve felsefenin rasyonalitesiyle harmanlanan eğlenceli bir kolektif yaşam deneyimi, duygu ve fikir paylaşımları için, özgür ortak-alanlar olan parklarımızda ortaklaşmacı bir ruhla bir araya geliyoruz. Farklılıkların karşılabildiği daha çok özgür ortak-sahneler yaratabilme arzusuyla ve insanların barış içinde bir arada yaşadığı çoğulcu bir demokratik toplum fikriyle Sine-Felsefe Park Atölyelerinde filmlerle birlikte hissedip, düşünüp, tartışıyoruz.

Yeryüzündeki yaşamını kendince anlamlandıran, öncelikle kendi varoluşunu ve eylemini düşünebilen, duygularını ve fikirlerini özgürce paylaşan herkesi, filmlerle birlikte hissetmek ve akıl yürütmek için “Filozoflar Park meclislerinde” şiarıyla bu ortak-yaşam deneyiminde bir araya gelmeye davet ediyoruz. Gezi dayanışmasıyla tüm klasik kimlikçi-aidiyet şablonlarını alt üst ederek doğan bu beklenmedik ortak-insanlık duygusunu, bu demokratik kader birliğini, bu birleştirici kolektif “özne oluş” serüvenini duyarlı ve düşünceli kolektif-yaşam deneyimleriyle zenginleştirmek için herkesi bu eğlenceli Park-Agoraları’na davet ediyoruz.

 

Paradoks SineFelsefe-Düşünen Dergi

Paradoks Film Akademi

(Filozoflar Park Meclislerinde, Sine-Felsefe Atölyesi Kadıköy Yoğurtçu Parkı 03 Temmuz 2013 1. hafta seansının görselleri)

“Filozoflar Park Meclislerinde”
Paradoks Akademi Sine-Felsefe Atölyesi
Kadıköy Yoğurtçu Parkı (Ana Forum Yanı-Sol Köşe)
03 Temmuz 2013 Seansı
21.00-24.00
Eğitmen: Metin Gönen

Analizi Yapılan Film: The Band’s Visit (Bandonun Ziyareti, 2007)